Mikrodosering

Å mikrodosere er å ta små doser, vanligvis med psykedelika som LSD eller psilocybin. En standard mikrodose er 10µg med LSD eller 0,1 gram med sopp. Det er omtrent 10% av en vanlig brukerdose. Mikrodosene blir tatt med regelmessige intervaller, for eksempel hver tredje dag, og over lengre tid.

Lær mer

Hvorfor Mikrodosere

Årsaker til å mikrodosere

Enkelte rapporterer at mikrodosering gjør dem mer kreative eller produktive [1], eller hjelper dem med å håndtere depressive symptomer, angst, eller nikotin- og alkoholavhengighet [2]. Det er imidlertid lite forskningsmessig belegg for at mikrodosering har noen varige postive effekter utover det som kan forklares med placeboeffekt [3][4].

Hvordan Mikrodosere

Guide til mikrodosering

Mikrodosering vil si å ta små doser. En mikrodose er 10% eller mindre av en vanlig brukerdose. Det vil si omtrent 10µg LSD eller 0,1g sopp. Når man mikrodoserer tar man vanligvis en dose to til tre ganger i uken, vanligvis over en periode på en måned. Det bør gå to dager mellom hver gang man mikrodoserer.

I perioden med mikrodosering er det lurt å føre dagbok. Skriv ned humør, energinivå, kreativitet og generell allmenntilstand - både for dagene man tar en mikrodose og dagene man ikke gjør det. Å føre dagbok kan gi en bedre forståelse av hvilken effekt mikrodosering har på hverdagen, og gjøre det lettere å vurdere positive og negative effekter.

Dosene kan måles opp på flere måter, men for LSD er det best å gjøre en volumetrisk dosering. Det vil si å blande ut en dose i alkohol eller destillert vann, slik at man vet omtrent hvor stor konsentrasjon man har, og måle opp ønsket mengde for mikrodosering.

Individuelle sopper kan inneholde svært varierende mengder med psilocybin. Derfor bør den tørkede soppen males opp til pulver, før man bruker en milligramsvekt for å måle opp i ønsket mengde for mikrodosering.

Sitater

Hva sier andre om mikrodosering?

For me, it's just clarity. It's like how you would feel if you had a really good, deep rest, and then woke up and were able to focus very clearly.

"May", (The Verge)

Within an hour after I swallow my little glass of water or sugar cube, I start feeling more energy. It's a kind of bubbling burning on a very low level; my cells and systems are pumped up with a noticeable kind of buzz [...]

"Charles", (Fadiman, 2011)

I feel happy. Not giddy or out control, just at ease with myself and the world. When I think about my husband and my children, I feel a gentle sense of love and security. I am not anxious for them or annoyed with them. When I think of my work, I feel optimistic, brimming with ideas, yet not spilling over.

Ayelet Waldman, (A Really Good Day...)

Mikrodosering gjør at jeg våkner opp og oppnår en bedre tilstedeværelse i hverdagen. Jeg ser saker fra et nytt perspektiv og blir mer kreativ. Dessuten hjelper det meg å tilbringe mindre tid på sosiale medier.

"Per", (Universitas)

Forskning

Hva sier forskningen om mikrodosering?

En selv-blindet, placebo-kontrollert studie med 191 deltakere fant ingen statistisk signifikante forskjeller mellom mikrodosering av LSD og placebo når man så på langsiktige effekter [1]. Man så imidlertid en generell forbedring av en rekke psykologiske og kognitive mål i studieperioden, i tråd med erfaringsrapportene samlet av annet dr. James Fadiman [2] og flere ukontrollerte studier [3][4][5]. En placebo-kontrollert studie med 34 deltakere som undersøkte mulige effekter av mikrodosering med fleinsopp fant heller ingen statistisk signifikante effekter på velvære, kreativitet eller kognitiv funksjon sammenlignet med placebogruppen [6]. Samlet tyder dette på at de rapporterte effektene av mikrodosering i stor grad skyldes placebo-effekt.

Mer forskning om psykedelika:

Risiko

Risiko ved mikrodosering

Bruk og besittelse av LSD og psilocybin er ulovlig i Norge, og kan få konsekvenser som bøtelegging eller fengselsstraff.

Psykedelika har i flere ekspertvurderinger blitt rangert å ha lavere risiko enn andre rusmidler [1][2][3]. Psykedelika er kroppslig veltolerert, og er ikke avhengighetsdannende [4]. Det er imidlertid liten forskning på konsekvensene av regelmessig bruk av psykedelika over veldig lang tid, og derfor bør du ikke mikrodosere over mer enn et par måneder av gangen.

I større doser kan psykedelika lede til følelsesmessig krevende og skremmende opplevelser [4]. Dette er en usannsynlig risiko ved mikrodosering. Det er også mulig å merke en forsterkning av negative følelser ved mikrodosering. Vurder din egen mentale tilstand før du velger å mikrodosere. Dersom du lider av alvorlige mentale lidelser, som schizofreni, bør du diskutere med fastlegen før du velger å mikrodosere.

Siden produksjon og distribusjon av LSD ikke er regulert eller kvalitetskontrollert av helsemyndighetene, bør du bruke testutstyr for å være sikker på om det faktisk er LSD du har. Skadelige rusmidler, som NBOME, kan bli solgt som LSD. Disse har en helt annen risikoprofil enn LSD, dødsfall har forekommet etter bruk av disse produktene. Vi anbefaler derfor alle som har bestemt seg for å bruke psykedelika å bruke testutstyr.

Bruk og besittelse av LSD og psilocybin er ulovlig i Norge, og kan få konsekvenser som bøtelegging eller fengselsstraff. Dette kan innebære involvering av barnevernet og inndrag av førerkort.

Mer informasjon

Mer informasjon om mikrodosering kan finnes her:

Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.