Mikrodosering

Å mikrodosere er å ta små doser, vanligvis med psykedelika som LSD eller psilocybin. En standard mikrodose er 10µg med LSD eller 0,1 gram med tørket psilocybinsopp. Det er omtrent 10% av en vanlig brukerdose. Mikrodosene blir tatt med regelmessige intervaller, for eksempel hver tredje dag, og over lengre tid.

Lær mer

Hvorfor Mikrodosere

Årsaker til å mikrodosere

Du har kanskje hørt om mikrodosering fra teknologi- og gründermiljøet i Silicon Valley, som hevder at mikrodosering av LSD har gitt dem økt kreativitet og inspirasjon til å skape og utvikle nye tjenester.[1] Mange som mikrodoserer opplever høyere grad av overskudd og energi, og at det gjør trening lettere og mer tilfredsstillende. Andre forteller at mikrodosering hjelper dem med å håndtere depressive symptomer, nikotin og alkoholavhengighet eller angst.

[1] Wired.com

Hvordan Mikrodosere

Guide til mikrodosering

Mikrodosering vil si å ta små doser. En mikrodose er 10% eller mindre av en vanlig brukerdose. Det vil si omtrent 10µg LSD eller 0,1g tørket psilocybinsopp. Når man mikrodoserer tar man vanligvis en dose to til tre ganger i uken, vanligvis over en periode på en måned. Det bør gå to dager mellom hver gang man mikrodoserer.

I perioden med mikrodosering er det lurt å føre dagbok. Skriv ned humør, energinivå, kreativitet og generell allmenntilstand - både for dagene man tar en mikrodose og dagene man ikke gjør det. Å føre dagbok kan gi en bedre forståelse av hvilken effekt mikrodosering har på hverdagen, og gjøre det lettere å vurdere positive og negative effekter.

Volumetrisk dosering av LSD

Dosene kan måles opp på flere måter, men for LSD er det best å gjøre en volumetrisk dosering. Det vil si å blande ut en dose i alkohol eller destillert vann, slik at man vet omtrent hvor stor konsentrasjon man har, og måle opp ønsket mengde for mikrodosering.

Dosering av psilocybin-sopp

Individuelle sopper kan inneholde svært varierende mengder med psilocybin. Derfor bør den tørkede soppen males opp til pulver, før man bruker en milligramsvekt for å måle opp i ønsket mengde for mikrodosering.

Sitater

Hva sier andre om mikrodosering?

For me, it's just clarity. It's like how you would feel if you had a really good, deep rest, and then woke up and were able to focus very clearly.

"May", (The Verge)

Within an hour after I swallow my little glass of water or sugar cube, I start feeling more energy. It's a kind of bubbling burning on a very low level; my cells and systems are pumped up with a noticeable kind of buzz [...]

"Charles", (Fadiman, 2011)

I feel happy. Not giddy or out control, just at ease with myself and the world. When I think about my husband and my children, I feel a gentle sense of love and security. I am not anxious for them or annoyed with them. When I think of my work, I feel optimistic, brimming with ideas, yet not spilling over.

Ayelet Waldman, (A Really Good Day...)

Mikrodosering gjør at jeg våkner opp og oppnår en bedre tilstedeværelse i hverdagen. Jeg ser saker fra et nytt perspektiv og blir mer kreativ. Dessuten hjelper det meg å tilbringe mindre tid på sosiale medier.

"Per", (Universitas)

Forskning

Hva sier forskningen om mikrodosering?

Det ikke gjort noen større studier på effektene av mikrodosering ennå, men Dr. James Fadiman har samlet over tusen erfaringsrapporter.[1] Han gjengir noen av disse i The Psychedelic Explorer's Guide: "[...] I've avoided coming to any general conclusions about these low doses beyond noting that all the reports in my files indicate, as these individuals have, that low-dose use has been positive".[2]

[1] Microdosing Psychedelics

[2] The Psychedelic Explorer's Guide

Vil du bidra til forskningen?

Hvis du ønsker å bidra til mer forskning på effekten av mikrodosering, kan du melde deg på det første placebo-kontrollerte studiet på effekten av mikrodosering ved å følge lenken under.

Nytteeffekter

Potensielle nytteeffekter ved mikrodosering

Forbedret funksjonsevne

Mange mikrodoserer fordi de mener det gjør at de fungerer bedre, både på jobb, trening og sosialt. Det kan være lettere å komme inn i såkalte "flow states" med uavbrutt konsentrasjon.

De positive effektene som rapporteres er blant annet:

Økt kreativitet
Mer energi
Bedre lederskapsevner
Flow states
Økt produktivitet og fokus
Bedre sosiale relasjoner
Økt empati
Bedre kroppskoordinasjon
Motvirkning av negative tilstander

Noen som mikrodoserer rapporterer at det gjør det lettere å håndtere eller endrer negative mentale tilstander, inkludert:

Depresjon
PTSD
ADD/ADHD
Sosial- og generalisert angst
Avhengighet
Andre affektive lidelser

Risiko

Risiko ved mikrodosering

Bruk og besittelse av LSD og psilocybin er ulovlig i Norge, og kan få konsekvenser som bøtelegging eller fengselsstraff.

Psykedelika har i flere ekspertvurderinger blitt rangert å ha lavere risiko enn andre rusmidler. Psykedelika er kroppslig veltolerert, og er ikke avhengighetsdannende. Det er imidlertid liten forskning på konsekvensene av regelmessig bruk av psykedelika over veldig lang tid, og derfor bør du ikke mikrodosere over mer enn et par måneder av gangen.

I større doser kan psykedelika lede til følelsesmessig krevende og skremmende opplevelser. Dette er en usannsynlig risiko ved mikrodosering, men det er mulig å merke en forsterkning av negative følelser. Vurder din egen mentale tilstand før du velger å mikrodosere. Dersom du lider av alvorlige mentale lidelser, som schizofreni, bør du diskutere med fastlegen før du velger å mikrodosere.

Siden produksjon og distribusjon av LSD ikke er regulert eller kvalitetskontrollert av helsemyndighetene, bør du bruke testutstyr for å være sikker på om det faktisk er LSD du har. Skadelige rusmidler, som NBOME, kan bli solgt som LSD. Disse har en helt annen risikoprofil enn LSD, og dødsfall har forekommet etter bruk av disse produktene. Vi anbefaler derfor alle som har bestemt seg for å bruke psykedelika å bruke testutstyr.

Bruk og besittelse av LSD og psilocybin er ulovlig i Norge, og kan få konsekvenser som bøtelegging eller fengselsstraff. Dette kan innebære husransakelse, involvering av barnevernet og inndrag av førerkort.

Mer informasjon

Mer informasjon om mikrodosering kan finnes her:

Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.